Populárni sprievodcovia

Najnovší sprievodcovia a články

videohovor s Androidom

Uskutočnite videohovor Samsung alebo Android Prejdite do aplikácie „Telefón“, vyberte kontakt podľa vlastného výberu,...

skryť číslo huawei

Posuňte zobrazenie nahor a klepnite na Ďalšie nastavenia. Dotknite sa položky ID volajúceho. Dotknite sa nastavenia...