مشهور لارښود

وروستي لارښودونه او مقالې

کوچنۍ r څه شی دی؟

په انګلیسي کې راجستر شوي سوداګریز نښان ته راجستر سوداګریز نښه ویل کیږي او دا ډول نښه کیدای شي د ...