សៀវភៅណែនាំប្រជាប្រិយ

ការណែនាំនិងអត្ថបទចុងក្រោយ

តើ​ថ្នាំ​សម្លាប់​ស្មៅ​អ្វី​ខ្លះ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​មុន​នឹង​ធ្វើ​ស្មៅ​ឡើង​វិញ?

ផលិតផលដែលមានមូលដ្ឋានលើ glyphosate ត្រូវបានណែនាំ។ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​និយាយ​ថា​ជា​ប្រព័ន្ធ ពោល​គឺ​វា​ត្រូវ​បាន​ស្រូប​យក​ដោយ...

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​រង្វង់​តូច?

នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស ពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីត្រូវបានគេហៅថាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជី ហើយម៉ាកបែបនេះអាចត្រូវបានអមដោយ...